Menu

CON/2001/33

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lønomkostningsindekset (CON/2001/33), EFT C 295 af 20.10.2001, s. 5.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lønomkostningsindekset (KOM(2001) 418)