CON/2001/33

  1. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexu nákladů práce (CON/2001/33), Úř. věst. C 295, 20. 10. 2001, s. 5,