CON/2001/18

 1. Yttrande om förordningar om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för revidering av harmoniserade konsumentprisindex och minimistandarder för behandlingen i harmoniserade konsumentprisindex av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde (CON/2001/18), EGT C 244, 1.9.2001, s. 5.

   Ytterligare information

    
   Utkast till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av Kommissionens förordning (EG) nr 2602/2000
    
   Utkast till kommissionens förordning om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för behandlingen av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde i harmoniserade konsumentprisindex, samt om ändring av Kommissionens förordning (EG) nr 2214/96