CON/2001/18

  1. Mnenje o uredbah, ki določata podrobnejša pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za revizije harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in glede minimalnih standardov za obravnavanje stroškov storitev, izraženih sorazmerno s transakcijsko vrednostjo, v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2001/18), UL C 244, 1. 9. 2001, str. 5,