CON/2001/18

 1. Advies inzake ontwerpverordeningen, houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen en minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2001/18), PB C 244 van 1.9.2001, blz. 5.

   Aanvullende informatie

    
   Ontwerp VERORDENING VAN DE COMMISSIE houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 van de Commissie
    
   Ontwerp VERORDENING VAN DE COMMISSIE houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Commissie wat de minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie