CON/2001/18

  1. Opinjoni dwar ir-regolamenti li jistabbilixxu regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar standards minimi għal reviżjonijiet ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur u standards minimi għat-trattament ta' ħlasijiet għal servizzi proporzjonati ma' valuri ta' transazzjonijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (IAPK) (CON/2001/18), ĠU C 244, 1.9.2001, pġ. 5,