CON/2001/18

  1. Atzinums par regulām, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, pēc kuriem īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 2494/95 par minimālajiem standartiem saskaņotā patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un minimālajiem standartiem apstrādei attiecībā uz tiem atlīdzības maksājumiem par pakalpojumu, kas ir proporcionāli darījuma vērtībai saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/2001/18), OV C 244, 1.9.2001, 5. lpp.,