CON/2001/18

  1. Nuomonė dėl teisės aktų, nustatančių išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl suderinto vartotojų kainų indekso minimalių peržiūrų standartų ir sandorio vertėms proporcingų mokesčių už paslaugas režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimalių standartų (CON/2001/18), OL C 244, 2001 9 1, p. 5,