CON/2001/18

  1. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindex felülvizsgálatának minimumszabályairól és a harmonizált fogyasztói árindexben az ügyleti értékkel arányos szolgáltatási díjak kezelésére vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló rendeletekről  (CON/2001/18), HL C 244., 2001.9.1., 5. o,