CON/2001/18

  1. Arvamus määruste kohta, millega kehtestatakse Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite läbivaatamise miinimumstandardite üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja ühtlustatud tarbijahinnaindeksites protsendina tehingu väärtusest väljendatud teenustasude käsitlemise miinimumstandardid (CON/2001/18), EÜT C 244, 1.9.2001, lk 5,