CON/2001/18

 1. Udtalelse om forordningerne om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, der er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2001/18), EFT C 244 af 1.9.2001, s. 5.

   Læs mere

    
   Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000
    
   Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96