CON/2001/18

  1. Stanovisko k nařízením, kterými se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro opravy harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISP) (CON/2001/18), Úř. věst. C 244, 1. 9. 2001, s. 5,