CON/2003/12

  1. Yttrande om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2003/12), EUT C 165, 16.7.2003, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2003) 242)