CON/2003/12

  1. Mnenje v zvezi s četrtletnimi finančnimi računi za sektor države (CON/2003/12), UL C 165, 16. 7. 2003, str. 6,