CON/2003/12

  1. Stanovisko k štvrťročným finančným účtom verejnej správy (CON/2003/12), Ú. v. EÚ C 165, 16. 7. 2003, s. 6,