CON/2003/12

  1. Opinia w sprawie kwartalnych finansowych zestawień rachunkowych sektora publicznego (CON/2003/12), Dz.U. C 165 z 16.7.2003, str. 6,