CON/2003/12

  1. Advies inzake financiële kwartaalrekeningen voor de overheid (CON/2003/12), PB C 165 van 16.7.2003, blz. 6.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële kwartaalrekeningen voor de overheid (COM(2003) 242)