CON/2003/12

  1. Kontijiet finanzjarji ta’ kull tlett xhur għall-gvern ġenerali (CON/2003/12), ĠU C 165, 16.7.2003, pġ. 6,