CON/2003/12

  1. Nuomonė dėl ketvirtinės finansinės atskaitomybės valdžios sektoriui (CON/2003/12), OL C 165, 2003 7 16, p. 6,