CON/2003/12

  1. Vélemény az államháztartás negyedéves pénzügyi jelentéseiről (CON/2003/12), HL C 165., 2003.7.16., 6. o,