CON/2003/12

  1. Lausunto julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (CON/2003/12), EUVL C 165, 16.7.2003, s. 6.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (KOM(2003) 242)