CON/2003/12

  1. Arvamus seoses kvartali finantskontodega üldiseks juhtimiseks (CON/2003/12), ELT C 165, 16.7.2003, lk 6,