CON/2003/12

  1. Udtalelse om kvartalsvise finansielle statuskonti for offentlig forvaltning og service (CON/2003/12), EUT C 165 af 16.7.2003, s. 6.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242)