CON/2003/12

  1. Stanovisko ke čtvrtletním finančním účtům vládních institucí (CON/2003/12), Úř. věst. C 165, 16. 7. 2003, s. 6,