Menu

CON/2015/10

  1. A harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2015/10), HL C 175., 2015.5.29., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      A harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlameti és tanácsi rendelet iránti javaslat COM(2014)724