Menu

CON/2014/47

 1. Opinia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności (CON/2014/47), Polska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania