Menu

CON/2013/72

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (CON/2013/72), Dz.U. C 14 z 16.10.2013, str. 5.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (COM(2013) 342)