CON/2013/72

  1. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta’ żbilanċi makroekonomiċi (CON/2013/72), ĠU C 14, 16.10.2013, pġ. 5.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi (COM(2013) 342)