Menu

CON/2013/72

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta (CON/2013/72), EUVL C 14, 16.10.2013, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston asetus makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta (COM(2013) 342)