CON/2013/72

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (CON/2013/72), Úř. věst. C 14, 16. 10. 2013, s. 5.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze (COM(2013) 342)