CON/2012/84

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (CON/2012/84), Ú. v. EÚ C 374, 4. 12. 2012, s. 2.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (COM(2012) 167)