CON/2012/84

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (CON/2012/84), ELT C 374, 4.12.2012, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (COM(2012) 167)