Menu

CON/2011/44

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen  (CON/2011/44), EUT C 203, 9.7.2011, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (KOM(2010) 774)