CON/2011/44

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii  (CON/2011/44), Ú. v. EÚ C 203, 9. 7. 2011, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (KOM(2010) 774)