Menu

CON/2010/28

  1. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta statistika fil-kuntest tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv  (CON/2010/28), ĠU C 103, 22.4.2010, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' żbilanċ eċċessiv (KUMM(2010)53)