Menu

CON/2009/14

  1. Mnenje o standardih za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2009/14), UL C 58, 12. 3. 2009, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Osnutek Uredbe Komisije (ES) št. …/2008 z dne […] o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 2494/95 v zvezi z minimalnimi standardi za obravnavo sezonskih izdelkov v harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP)