CON/2009/14

  1. Aviz cu privire la standardele pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC) (CON/2009/14), JO C 58, 12.3.2009, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Proiect de Regulament (CE) nr. …/2008 al Comisiei din […] de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC)