CON/2009/14

  1. Opinjoni dwar l-istandards għat-trattament ta' prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP)  (CON/2009/14), ĠU C 58, 12.3.2009, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Abbozz Regolament Tal-Kummissjoni (KE) Nru .../2008 ta’ […] li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-istandards minimi għat-trattament tal-prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP)