CON/2009/14

  1. Atzinums par sezonas produktiem piemērotajiem standartiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI) (CON/2009/14), OV C 58, 12.3.2009, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Regula (EK) Nr. .../2008 (..), ar ko paredz sīkus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI)