CON/2009/14

  1. Nuomonė dėl sezoninių prekių vertinimo standarų, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI)  (CON/2009/14), OL C 58, 2009 3 12, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Projektas Komisijos Reglamentas (EB) Nr. .../2008 [data] kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojami sezoninių prekių vertinimo, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimalieji standartai