CON/2009/14

  1. Vélemény a szezonális termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) történő kezelésére vonatkozó előírásokról (CON/2009/14), HL C 58., 2009.3.12., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Bizottság Rendelet-tervezete az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról