Menu

CON/2009/14

  1. Arvamus tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise standardite kohta (CON/2009/14), ELT C 58, 12.3.2009, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Eelnõu: komisjoni määrus (EÜ) nr …/2008, [kuupäev], millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta