CON/2009/14

  1. Γνώμη σχετικά με πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2009/14), EE  C 58 της 12.3.2009, σ. 1.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2008 της Επιτροπής της [...] για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των εποχιακών προϊόντων στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)