CON/2009/14

  1. Udtalelse om normer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2009/14), EUT C 58 af 12.3.2009, s. 1.

      Læs mere

       
      Udkast til Kommissionens Forordning (EF) Nr. …/2008 af […] om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)