CON/2009/14

  1. Stanovisko k standardům pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (CON/2009/14), Úř. věst. C 58, 12. 3. 2009, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Předloha Nařízení komise (ES) č. …/2008 ze dne […], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen