CON/2009/1

  1. Mnenje o novi uredbi o čezmejnih plačilih v Skupnosti (CON/2009/1), UL C 21, 28. 1. 2009, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredba Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Skupnosti (COM(2008) 640)