Menu

CON/2008/53

 1. Opinia w sprawie rozszerzenia ram prawnych regulujących zbieranie informacji statystycznych przez Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polska, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw