Confidențialitate

  1. Decizia BCE din 27 decembrie 2010 privind transmiterea datelor confidenţiale în temeiul cadrului comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor  (BCE/2010/33), JO L 6, 11.1.2011, p. 37.
  2. Recomandarea BCE din 27 martie 2014 privind regulile comune şi standardele minime pentru protejarea confidenţialităţii informaţiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naţionale (BCE/2014/14), JO C 186, 27.3.2014, p. 1.
  3. Orientarea (UE) 2016/256 a BCE din 5 februarie 2016 privind extinderea regulilor comune și a standardelor minime pentru protecția confidențialității informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană, cu sprijinul băncilor centrale naționale, asupra autorităților naționale competente ale statelor membre participante și asupra BCE în funcțiile sale în materie de supraveghere  (BCE/2016/1), JO L 47, 25.2.2016, p. 16.
  4. Decizia (UE) 2017/1258 a BCE din 5 iulie 2017 privind delegarea deciziilor cu privire la transmiterea de informații statistice confidențiale către Comitetul unic de rezoluție (BCE/2017/22), JO L 179, 12.7.2017, p. 39.