Menu

Kunfidenzjalità

  1. Deċizjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Diċembru 2010 dwar it-trażmissjoni ta’ dejta kunfidenzjali taħt il-qafas komuni għal reġistri kummerċjali għal finijiet ta’ statistika  (BĊE/2010/33), ĠU L 6, 11.1.2011, pġ. 37.
  2. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Marzu 2014 dwar ir-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tat-tagħrif statistiku miġbur mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali  (BĊE/2014/14), ĠU C 186, 27.3.2014, pġ. 1.
  3. Linja Gwida (UE) 2016/256 tal-BĊE tal-5 ta' Frar 2016 dwar l-estensjoni tar-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni statistika miġbura mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali għall-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti u għall-BĊE fil-funzjonijiet superviżorji tiegħu (BĊE/2016/1), ĠU L 47, 25.2.2016, pġ. 16.
  4. Deċiżjoni (UE) 2017/1258 tal-BĊE tal-5 ta' Lulju 2017 dwar id-delegazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar it-trażmissjoni ta' informazzjoni statistika kunfidenzjali lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BĊE/2017/22), ĠU L 179, 12.7.2017, pġ. 39.