Titoktartás

  1. Az EKB határozata (2010. december 27.) a bizalmas adatoknak a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretében történő továbbításáról, EKB/2010/33 (EKB/2010/33), HL L 6., 2011.1.11., 37. o,
  2. A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályokról és minimumelőírásokról szóló 2014. március 27-i EKBi ajánlás (EKB/2014/14), HL C 186., 2014.3.27., 1. o,
  3. A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaira és a felügyeleti feladatkörében eljáró EKBra történő kiterjesztéséről szóló, 2016. február 5-i (EU) 2016/256 EKBi iránymutatás (EKB/2016/1), HL L 47., 2016.2.25., 16. o,